fbpx

Mer än bara... cykla!

Mer än bara... vandra!

Mer än bara... paddla!

Mer än bara… ut och njut!

Med ett perfekt läge cirka 2 timmar söder om Stockholm finns Valdemarsvik och Gryts skärgård. Här finns en fantastisk genuin skärgård, djupa skogar, utsiktsplatser, bra restauranger, vackra naturreservat och shopping.

Det är okej att ”bara” vandra, cykla, paddla, surfa, bada eller vad du nu vill göra. Men du ska veta att om du har lust att göra något annat…så finns det mer… mycket mer än bara…

På kartan kan du välja populära paddel-, vandrings- och cykelleder samt hitta alternativ för boenden, caféer, matställe och aktiviteter att göra eller uppleva. Varför inte planera och paketera en hel semester här?

Ännu en gång – varmt välkommen att ut och njut i Valdemarsvik och Gryt!

Här finns Turistföreningen Valdemarsvik
FILTER RENSA3549343422255532332222432 .cls-2{fill:#fff}.cls-3,.cls-4,.cls-41,.cls-42{fill:#e1c483}.cls-26,.cls-3,.cls-41,.cls-43,.cls-44,.cls-5,.cls-6{fill-rule:evenodd}.cls-5{fill:#e8b993}.cls-6{fill:#aedef8}.cls-21,.cls-22,.cls-23,.cls-24,.cls-25,.cls-27,.cls-28,.cls-29,.cls-30,.cls-31,.cls-34,.cls-35,.cls-36,.cls-37,.cls-38,.cls-39,.cls-40,.cls-43,.cls-46,.cls-47{fill:none}.cls-21,.cls-22,.cls-23,.cls-24,.cls-25,.cls-32,.cls-34,.cls-35,.cls-36,.cls-37,.cls-38,.cls-39,.cls-40,.cls-41,.cls-42,.cls-43,.cls-44{stroke:#858073}.cls-21,.cls-22,.cls-23,.cls-24,.cls-25,.cls-34,.cls-35,.cls-36,.cls-37,.cls-38,.cls-39,.cls-40,.cls-46,.cls-47{stroke-linejoin:bevel}.cls-21{stroke-width:2.13px}.cls-22{stroke-width:18.79px}.cls-23{stroke-width:8.35px}.cls-24{stroke-width:10.44px}.cls-25{stroke-width:9.39px}.cls-26,.cls-62{fill:#858073}.cls-27,.cls-28,.cls-29,.cls-30,.cls-31{stroke:#ffe72d}.cls-177,.cls-178,.cls-27,.cls-28,.cls-29,.cls-30,.cls-31,.cls-32,.cls-41,.cls-42,.cls-43,.cls-44{stroke-miterlimit:10}.cls-27{stroke-width:5.93px}.cls-28{stroke-width:22.97px}.cls-29{stroke-width:12.53px}.cls-30{stroke-width:3.55px}.cls-31{stroke-width:4.72px}.cls-32,.cls-44,.cls-77,.cls-80,.cls-81,.cls-82,.cls-85,.cls-89,.cls-90,.cls-97{fill:#1d1d1b}.cls-177,.cls-178,.cls-32,.cls-41,.cls-42,.cls-43,.cls-44{stroke-width:4.18px}.cls-34{stroke-width:1.29px}.cls-35,.cls-36,.cls-46{stroke-width:4.13px}.cls-36{stroke-linecap:round}.cls-37{stroke-width:1.42px}.cls-38{stroke-width:2.59px}.cls-39,.cls-47{stroke-width:2.96px}.cls-40{stroke-width:1.54px}.cls-46,.cls-47{stroke:#009353}.cls-49{opacity:.19}.cls-50{fill:#65b22e}.cls-51{opacity:.5}.cls-62{font-size:43.84px}.cls-102,.cls-103,.cls-106,.cls-108,.cls-117,.cls-130,.cls-132,.cls-145,.cls-160,.cls-163,.cls-62,.cls-80,.cls-81,.cls-82,.cls-85{font-family:Arial-ItalicMT,Arial;font-style:italic}.cls-62,.cls-65,.cls-66{letter-spacing:.04em}.cls-68{letter-spacing:.09em}.cls-108{font-size:41.76px}.cls-77{font-size:100.21px;font-family:Arial-BoldMT,Arial;font-weight:700}.cls-80,.cls-89,.cls-90{font-size:54.28px}.cls-81{font-size:58.46px}.cls-103,.cls-82{font-size:45.93px}.cls-106,.cls-85{font-size:50.11px}.cls-84{letter-spacing:0}.cls-89,.cls-90,.cls-97{font-family:ArialMT,Arial}.cls-90{letter-spacing:-.11em}.cls-91{letter-spacing:0}.cls-92{letter-spacing:-.02em}.cls-95{letter-spacing:-.04em}.cls-97{font-size:70.98px}.cls-100{letter-spacing:-.11em}.cls-145{font-size:75.16px}.cls-102,.cls-103,.cls-106,.cls-108,.cls-117,.cls-130,.cls-132,.cls-145,.cls-160,.cls-163{fill:#0096d8}.cls-102{font-size:50.11px}.cls-110{letter-spacing:0}.cls-117{font-size:45.93px}.cls-130{font-size:41.76px}.cls-132{font-size:37.58px}.cls-160{font-size:33.4px}.cls-163{font-size:41.76px}.cls-177,.cls-178{fill:#009540;stroke:#fff}.cls-178{fill:#007cbe} Loboklint Fågelviks borgruin Harsbo-Sverkersholmeklandskap Jättegrytor Ga gruvdrift Gravfält Ga gruvdrift Ö Eds kyrka Slott Tryserums kyrka Gryts kyrka Valdemarsvikskyrka Skeppssättning Vård-kase Hemb.gård Hemb.gård Hemb.gård Hemb.gård Hemb.gård Hemb.gård Utsiktstorn Utsiktstorn Museum Gammal lots och fyrplats Kajak-brygga VALDEMARSVIK GUSUM RINGARUM GRYT FYRUDDEN Gräsmarö Väggö Ekö Håskö Ämtö Torrön Harstena Grönsö Armnö Kråkmarö Morsholmen Gubbön Fångö Kättilö Barösund St Horsskär Gruvholmen Häradskär Stångskär Hägerökarten Yttre Dannskär Inre Spyskär Yttre Spyskär Inre Röskär Fästklabbarna Yttre Röskär Örskär Kolmosö Ramsö Torrö Kvädö Rotskär St Källskär Kvädö Svinö Ekudden Ormö Svartbåden Bokö Björkskär Stora Ålö Lilla Ålö Kroksö Brandholmen Lilla Olsön Stora Olsön Melön Grytön Söderön Fågelö Kallsö Hässelö Bondekrok Idö Axelsö St Bockholmen L Bockholmen Ytterö Flisö Halsö Lilla Kalvö Hamnö Skogsholmen Grytö Lökskären Åsvikelandet Höckerum Sjöänden Boda Rödmålen Ändebo Risebo Harsbo St Norrby Lilla Gusum Eriksberg Gistesum Kristineberg Måltorpet Äppelsand Lilla Finnebo Norrbygget Frörum Syntorp Tostebo Fastebo Ämtödala Askedal Strömmen Fäntorpet Kvarntorpet Porsnäs Norrby Öjelsbo Stockebäck Stinghult Kårtorp Käggla Karlsmåla Ålötterna Järnemåla Vindö Kråkvik Bäckaskog Licknevarp Mon Löckerum Stjärneberg Bankeböte Slätvik Arnö Kattedal Vittvik Strömmen Krogsmåla Stora Syltvik Målma Lilla Syltvik Solberga Danebo Dal Dräg Gryts Varv Lilla Vik Lundby Karlskog Kalerum Åsvedal Kvarntorp Bäckermåla Kopparhult St Lövvik Dalaborg Dala Strandvik Strand Ållebråta Krogersbo Sätterbo Gräsdalen Oltorp Loviseberg Bygget Koppartorp Karlsberg Mariedal Mörkedal Agustendal Pettersborg Trälebo Slånaudden St Getterö L Getterö Sverkersholm Dunsätter Storängen Snällebo Hornsberg Åbäcksnäs Fyrtorp Fågelvik Glo Västerum Skårsjö Toverum Sandvik Sörby Borg Brårum Mossebo Fifalla Häradssätter Skönero Brantsbo Fallingeberg Grönstorp Ämtöholm Narebo Säverum Häggebo Fängebo Vaterlo Katsback Dennevitz Grossbeeren Zurich Potsdam Prag Berlin Viborg Paris Mosko Åby Vammar Grännäs Tryserum Holmtebo Vångsten Högved Snäckevarp Ekön Hosum Hummelvik Breviksnäs Lövbo Kaggebo Skeppsgården Östra Ed Långrådna Knappekulla Västertryserum Skrickerum Kärnhult Birkekärr Kömnevik Hjulerum Mickelsdal Fillingerum Tolsum Takmossen Sörby Bråta Rullerum Fredriksnäs Byngsbo Näs Gållösa Ingelsbo Ken F i l l i n g e r u m e å n H ä l l a å n Strolången Rölången S t e n s j ö n Storsjön Nöstebo-sjön Lillbosjön Lillsjön Dragviken Yxningen Kvarnviken Å k e t o r p e v i k e n Gölsjön G u s u m s å n B y n g s b o å n Byngaren T o s t e b o s j ö n Lillsjön Grönstorps-sjön Fallinge-bergssjön Dammen Högsjön Brantsbosjön Sävsjön Kärnhultesjön Axsjön Kyrksjön Kvarnsjön Kvarnsjön Fänån Skrickerum-fjärden Vindommen Rammsjön Bysjön Valdemarsviken Lillsjön Malviken Rånen Kaggebofjärd Mörkviken Bredvik Häxvassen Saffsfjärden Marsundet Edsviken Kråkviken Lillsjön Storsjön Kvarnviken Kattedalsfjärden Själsviken Gäddviken Glo Krogsmålaströmmen Danebo-sjön Högveds-sjön Kärnviken Lillsjön Bosjön Hemsjön Gåsen Trehörningen Strandviken Ankarsundet Orren Garnsund Sågviken Koppetorps-sjön Lillsjön Årsviken Kyrk-viken Gamlebo-fjärden Hulsjön Nybygge-fjärden Ålsundet Slätviken Åldjupet Licknevarpe-fjärden Sörödjup Örvarp Breviken Trollholmsfjärden Lindödjupet Kvädöfjärden Barbensdjupet Hamnviken Stugvik Olsösundet Hägerö-sundet Hummelviksfjärden Dalvåmmen Hässelödjupet Sörsund Hornsundet Sillnotsflagen Hemfjärden Getteröströmmen Kullskärsdjupet Håsköströmmen Säsfjärden Frännholmsströmmen Gropfjärden Armnö-strömmen Armnöflagen Korsholmsfjärden Armnösundet Råtoppsfjärden Bussund Reskärsdjupet Jutviken Barösund Notviken Bredsundet Ärts Husflagen Alsundet Flisdjupet Röskärsfjärden Husfjärden Turmulefjärden Bockskärsdjupet Flis-fjärden Kampsundet Valdemarsviken S u n n a n t ä p p s f l a g e n Kartan laddasimage/svg+xml low highVisa eller döld på kartanÖstgötaledenCykelledPaddellederFarlederSkärgårdslinjen L1Skärgårdslinjen L2Båtslingan i GrytPostbåtNaturreservaterSevärdheterOrtnamn